Ustalmy wszelkie szczegóły

Działania dostosowuje do oczekiwań klientów.

Na każdym etapie pracy zapewniamy konsultacje oraz bezpośredni kontakt.

Idea

Podczas spotkania omawiamy pomysł, ustalamy wstępny budżet oraz ramy czasowe projektu. Warto przeanalizować swoje potrzeby, oraz jakie zadania ma spełniać nasza produkcja.

Preprodukcja

Przygotowuję plan realizacji filmowej: tu powstaje scenariusz oraz storyboard – czyli wstępny plan ujęć z podziałem na kadry oraz analiza jakich środków potrzebujemy do wykonania filmu.

Produkcja

Przeprowadzam plan filmowy według założeń na profesjonalnym sprzęcie.

Postprodukcja

Proces obejmuje: montaż filmu, efekty dźwiękowe, korekcję kolorów, dodanie napisów, efektów specjalnych. Na potrzeby Klienta jest możliwość podłożenia lektora

Odbiór

Po akceptacji otrzymujesz pełną realizację filmu w 4K lub fullHD + jedną zapowiedź w postaci pionowego filmu pod social media o długości 15/20 sek.

Na poszczególnych etapach produkcji przekazuje klientom informacje o kluczowych elementach, mających wpływ na finalny efekt filmu.

Kontakt